Piruç myò doç inculurit

De Vichipedie, la enciclopedie libare dute in marilenghe.
Jump to navigation Jump to search

(Anonim - Cividât, 14 avrîl 1380)[cambie | modifiche il codiç]

Piruç myò doç inculurit,

Quant yò chi vyot, dut stoy ardit.


Per vo mi ven tant ardiment

E si furç soy di grant vigor


Ch'yò no crot fa dipartiment

May del to doç lial amor

Per manaço ni per timor,

Çi chu nul si metto a strit.

Piruç myò doç inculurit,

Quant yò chi vyot, dut stoy ardit.


Ogn'om mostri voglo scuro,

Ch'yò no intint may di lasà

Di pasiris per pavuro

Lu panì pur semenà

Ma pluy chu may intint amà

A chuglè ch'ay simpri sirvit.

Piruç myò doç inculurit,

Quant yò chi vyot, dut stoy ardit.


Per zo, dumlo byello e zintil,

Quant unch'yò pues, vus vuegl preyà

Vo no sayès d'anim tant vil

Di may volemi abadonà

Per det d'algun malvas bosà

Chu a simpri nimay mintit.

Piruç myò doç inculurit,

Quant yò chi vyot, dut stoy ardit.


Chyançunito, va cun Dyò

A chello dumlo saludants

Di chuy fidel soy sirvidò

E so celat sary amant;

A mil mil agn, s'yò vivès tant,

Al so amor si soy unit.

Piruç myò doç inculurit,

Quant yò chi vyot, dut stoy ardit.