Niobi

De Vichipedie, la enciclopedie libare dute in marilenghe.


Chest articul di chimiche al è dome un Aboç – Se tu puedis, zonte alc cumò lant daûr des convenzions de Vichipedie
ZirconiNiobiMolibden

V

Nb
Ta
  

tabele periodiche, Niobi
Carateristichis gjenerâls
Non, Simbul chimic, Numar atomic Niobi, Nb, 41
Serie chimiche Metai di transizion
Grup, Periodi, Bloc 5, 5 , d
Densitât, Durece 8570 kg/m3, 6
Aspiet metal grîs
Aspiet dal Niobi
Proprietâts atomichis
Pês atomic 92,90638 amu
Rai atomic (calc.) 145 (198) pm
Rai covalent 137 pm
Rai di van del Waals nissun dât
Configurazion eletroniche [Kr]4d4 5s1
eletrons par nivel energjetic 2, 8, 18, 12, 1
Stâts di ossidazion 5, 3 (debilmentri Acit)
Struture cristaline cubiche a cuarp centrât
Proprietâts fisichis
Stât a temperadure ambient solit
Pont di fusion 2750 K (2477°C)
Pont di bolidure 5017 K (4744 °C)
Volum molâr 10,83×10-6 m3/mol
Calôr di evaporazion 696,6 kJ/mol
Calôr di fusion 26,4 kJ/mol
Tension dal vapôr 0,0755 Pa a 2741 K
Velocitât dal sun 3480 m/s a 293,15 K
Varis
Eletronegativitât 1,6 (Scjale di Pauling)
Calôr specific 265 J/(kg*K)
Conducibilitât eletriche 6,93 106/(m&middotohm)
Conducibilitât termiche 53,7 W/(m*K)
Energje di prime ionizazion 652,1 kJ/mol
Energjie di seconde ionizazion 1380 kJ/mol
Energjie di tierce ionizazion 2416 kJ/mol
Energjie di cuarte ionizazion 3700 kJ/mol
Energjie di cuinte ionizazion 4877 kJ/mol
Energjie di seste ionizazion 9847 kJ/mol
Energjie di setime ionizazion 12100 kJ/mol
Isotops plui stabii
iso NA TD DM DE DP
91Nb sintetic 680 agns ε 1,253 91Zr
92Nb sintetic 3,47×107 agns β-
ε
0,356
2,006
92Mo
92Zr
93Nb 100% Nb al è stabil cun 52 neutrons
meta sintetic 16,13 agns IT 0,031  
94Nb sintetic 20.300 agns β- 2,045 94Mo

iso = isotop
NA = abondance in nature
TD = timp di decjadiment
DM = modalitât di decjadiment
DE = energjie di decjadiment in MeV
DP = prodot di decjadiment

Il Niobi al è l’element chimic di numar atomic 41 cun simbul Nb.