Lutezi

De Vichipedie, la enciclopedie libare dute in marilenghe.


Chest articul di chimiche al è dome un Aboç – Se tu puedis, zonte alc cumò lant daûr des convenzions de Vichipedie
iterbi - Lutezi - Afni
Y

Lu
Lr  
 
 

tabele periodiche, Lutezi
Carateristichis gjenerâls
Non, Simbul chimic, Numar atomic Lutezi, Lu, 71
Serie chimiche lantanoidis
Grup, Periodi, Bloc 3, 6, d
Densitât, Durece 9841 kg/m3, n.d.
Aspiet blanc arint
Aspiet dal Lutezi
Proprietâts atomichis
Pês atomic 174,967 amu
Rai atomic (calc.) 175 (217) pm
Rai covalent 160 pm
Rai di van del Waals nissun dât
Configurazion eletroniche [Xe]4f145d1 6s2
eletrons par nivel energjetic 2, 8, 18, 32, 9, 2
Stâts di ossidazion 3 (debilmentri basic)
Struture cristaline esagonâl
Proprietâts fisichis
Stât a temperadure ambient solit
Pont di fusion 1925 K (1652°C)
Pont di bolidure 3675 K (3402 °C)
Volum molâr 1,778 × 10-5 m3/mol
Calôr di evaporazion 355,9 kJ/mol
Calôr di fusion 18,6 kJ/mol
Tension dal vapôr 2460 Pa a 1936 K
Velocitât dal sun nissun dât
Varis
Eletronegativitât 1,27 (Scjale di Pauling)
Calôr specific 150 J/(kg*K)
Conducibilitât eletriche 1,85 × 106 /m ohm
Conducibilitât termiche 16,4 W/(m*K)
Energje di prime ionizazion 523,5 kJ/mol
Energjie di seconde ionizazion 1340 kJ/mol
Energjie di tierce ionizazion 2022.3 kJ/mol
Energjie di cuarte ionizazion 4370 kJ/mol
Energjie di cuinte ionizazion 6445 kJ/mol
Isotops plui stabii
iso NA TD DM DE DP
173Lu sintetic 1,37 agns ε 0,671 173Yb
174Lu sintetic 3,31 agns ε 1,374 174Yb
175Lu 97,41% Lu al è stabil cun 104 neutrons
176Lu 2,59% 3,78 × 1010 agns β- 1,193 176Hf

iso = isotop
NA = abondance in nature
TD = timp di decjadiment
DM = modalitât di decjadiment
DE = energjie di decjadiment in MeV
DP = prodot di decjadiment

Il Lutezi al è l’element chimic di numar atomic 71. Il so simbul al è Lu. Al è un element metalic dal grup di chês che ur disin tieris raris; il lutezi al comparìs associât par solit cul itri e si dopre cualchi volte in leghis metalichis e tant che catalizadôr in varis procès chimics. Il lutezi al è un metal trivalent colôr blanc arint, resistent ae corosion e stabil sul aiar e al è chel plui pesant dai elements des tieris raris. Par vie dal so alt cost di preparazion in cuantitâts consistentis, al à pôcs ûs comerciâi. Al cjate prin di dut implei in catalizadôrs pal cracking dal petroli e par reazions di alchilazion, idrogjenazion e polimerizazion. Si cjate associât a cuasi ducj chei altris metai des tieris raris, ma mai di bessôl: il lutezi al è dificil di separâ di chei altris elements e al è chel mancul bondant di ducj i 92 elements in nature. Par chest al è ancje un di chei plui cjârs: un gram di lutezi al vâl plui o mancul sîs voltis un gram di aur. Il plui impuartant minerâl di lutezi doprât in maniere comerciâl e je la monazite [(Ce, La e v.i.)PO4], che e conten il 0,003% di chest element. Il lutezi pûr metalic al è stât isolât dome di pôc, e al è tant dificil di preparâ. Si separe di chei altris lantanidis par scambi jonic (riduzion di LuCl3 anidri o LuF3 cuntun metal alcalin o alcalin-tierôs). Tant che ducj chei altris lantanidis, ancje il lutezi al è tossic in maniere lizere, e soredut i siei composcj a varessin di jessi tratâts cun atenzion. Il polvar metalic di lutezi al pues incendiâsi e sclopâ, se al ven scjaldât. Il lutezi nol à nissun rûl biologjic intal cuarp uman, ma si pense che al puedi stimolâ il metabolisim.